Stotterbehandeling voor jonge kinderen.

Corien van den Wall Bake-van Eeghen is bevoegd om jonge, stotterende kinderen tot 6 jaar te behandelen met het zo genaamde Lidcombe programma of volgens het Demands & Capacities Model (RESTART)

Het Lidcombe programma is een gedragstherapeutische behandeling voor stotteren bij jonge kinderen tot 6 jaar.

Het Demands & Capacities Model (RESTART) behandeling heeft tot doel de verwachtingen aan de communicatie van het kind dat stottert in balans te brengen met de mogelijkheden op motorisch, linguïstisch , sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied zodat het stotteren vermindert of uitdooft.  

Taalbehandeling voor kinderen met een Dysfatische Ontwikkeling.

Corien van den Wall Bake-van Eeghen werkt met de taatherapie methode Tan/Soderbergh. Deze taaltherapie methode wordt gebruikt voor kinderen met een Dysfatische Ontwikkeling.

Het kind met een Dysfatische Ontwikkeling kan niet goed zeggen, wat het weet en begrijpt: er is een flinke discrepantie tussen het begrijpen van taal: taalbegrip en het maken van taal: taalexpressie.

Zie voor meer informatie over Dysfatische Ontwikkeling: www. dysphasia.org

Sensorische Informatie verwerking ( S.I.)

is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om adequaat te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De sensorische informatieverwerking speelt een essentiële rol in de algehele ontwikkeling van kinderen, zoals de spraaktaalontwikkeling, leerontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Stoornissen in de  S.I. kunnen ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling.

Corien van den Wall Bake-van Eeghen heeft de opleiding S.I. therapeut afgerond en kan naar aanleiding van een profiel van de S.I. van uw kind een behandelplan opstellen en samen met ouders/ verzorgers uitvoeren.

PROMPT Techniek:

Corien van den Wall Bake-van Eeghen heeft de cursus Introductie PROMPT techniek gevolgd en kan  interactieve therapieactiviteiten opzetten met de technieken van de PROMPT methode.

© Oude Naarderweg 14, 1251BK Laren, 06-22795069