Welkom bij de Logopedische Praktijk Laren.

Corien van den Wall Bake-van Eeghen, logopedist  0622795069

werkt samen met

Monique Hoeve-de Haan, logopedist. 0651917918

en Sabine Molenaar, logopedist 0651917918

De Logopedische Praktijk Laren geeft informatie, advies, behandeling  en vinger-aan-de-pols rondom:

Spraak en spraakontwikkeling

Taal en taalontwikkeling

Gehoor

Adem en stem

Afwijkend mondgedrag

Stotteren

Eten en drinken

Sensorische Informatieverwerking

Video Interactie Begeleiding

De praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen, die worden gevraagd om ingeschreven te staan in het kwaliteitsregister van logopedisten.

Er wordt rekening gehouden met de geheimhouding, alle verstrekte informatie is strikt vertrouwelijk en zal alleen aan derden worden doorgegeven, indien u daarvan op de hoogte bent en toestemming voor hebt gegeven.

Verwijzing en kostvergoeding: De kosten van het onderzoek en de behandeling worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hebt u een restitutie-polis, dan ontvangt u zelf maandelijks een declaratie. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. Deze praktijk is Direct Toegankelijk Logopdie, dat wil zeggen, dat u niet verplicht bent een verwijsbrief van uw huisarts aan te vragen. De meeste ziekenzorgverzekeraars eisen echter wel een verwijsbrief logopedie van de huisarts.

Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, dan kunt u 24 uur voor aanvang de afspraak afzeggen. Indien u niet tijdig afbelt, wordt het verzuimtarief bij u in rekening gebracht.

Behandeling: De eerste afspraak bestaat uit een intake-gesprek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn soms meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt er samen met u besloten, of er een behandeling volgt. De behandeling duurt 30 minuten per keer, meestal 1 maal per week. Indien nodig, kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en u herhaalt die oefeningen thuis dagelijks. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klachten.

Soms, indien nodig, is er een doorverwijzing naar andere disciplines, specialisten of een second opinion bij een collega.

© Oude Naarderweg 14, 1251BK Laren, 06-22795069